Pomorskie

  • Analizy Eko-Ekspert

    Analizy Eko-Ekspert

    fabryki, materiały syntetyczne

    Firma Eko Ekspert świadczy kompleksowe usługi w zakresie ochrony przyrody dla klientów indywidualnych, spółek i gmin, powiatów i województw. Reprezentując klienta Eko-Ekspert uczestniczy w spotkaniach z organami administracji państwowej, opracowuje ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko czy też składa wnioski o stosowne pozwolenia środowiskowe. Udostępniane przez doświadczonych ekspertów dokumenty powstają w oparciu o aktualne przepisy prawa polskiego, ze szczególnym